Izložba

Tehnologija navodnjavanja kap po kap

2018-06-28

Navodnjavanje kap po kap vrši se povezivanjem cijevi za kapanje na posljednju cijev ili kapaljkom integriranom u kapilaru. Protok uređaja za navodnjavanje kap po kap je 2-12 L / sat. Čitav sistem od prve prenosne i distributivne mreže do kapaljke osigurava da je sistem siguran i pouzdan pod najekonomičnijim uslovima.


Sistem navodnjavanja kap po kap često se dijeli na sistem navodnjavanja kap po kap u stakleniku, sistem navodnjavanja kap po kap, sistem navodnjavanja kap po kap voćaka itd., I ima širok spektar primjene.

U usporedbi s drugim metodama navodnjavanja, ima sljedeće karakteristike:


(1) mali gubici isparavanja;

(2) lokalna vlažnost i ušteda vode;

(3) Automatska kontrola u skladu sa reproduktivnim karakteristikama usjeva;

(4) Može se kombinirati s navodnjavanjem, gnojidbom i borbom protiv droga;

(5) Nemojte sabijati tlo i mijenjati korijensko okruženje usjeva;

(6) Pravovremeno i odgovarajuće navodnjavanje može poboljšati prinos i kvalitetu.